Monday, 7 January 2013

Gambar Satellite Daripada Nasa Bencana Ribut Tropika Sonamu yang bakal melanda Pantai Timur, Malaysia

Gambar Satellite Daripada Nasa Bencana Ribut Tropika Sonamu 
yang bakal melanda Pantai Timur, Malaysia


No comments:

Post a Comment